Ex-situ preverenie imobilizačného účinku diferencovane aktivovaných humínových kyselín na hlavné kongenéry PCB látok

K prioritám rozvinutej spoločnosti (Slovensko/EÚ) patrí rozvoj tzv. multifunkčného poľnohospodárstva, z agroekologického hľadiska takého, ktoré nielen produkuje, ale podieľa sa aj na ochrane životného prostredia a udržiavaní prirodzeného charakteru krajiny.…

ViacEx-situ preverenie imobilizačného účinku diferencovane aktivovaných humínových kyselín na hlavné kongenéry PCB látok

Koniec

Viac článkov aktuálne nemáme