Úrodový efekt prípravku na báze humínových kyselín HUMAC® Agro – pilotné preverenie priameho a reziduálneho účinku, vrátane pôdnych vlastností, v podmienkach realizátorskej praxe