Úrodový efekt prípravku na báze humínových kyselín HUMAC® Agro – pilotné preverenie priameho a reziduálneho účinku, vrátane pôdnych vlastností, v podmienkach realizátorskej praxe

Systémová analýza súčasného stavu poľnohospodárskej sústavy Slovenska, ako aj jej dlhodobého vývoja, nás viedli k hľadaniu dostupnej alternatívy regenerácie pôdnej úrodnosti a k zaradeniu perspektívneho pôdneho kondicionéra domáceho pôvodu na…

ViacÚrodový efekt prípravku na báze humínových kyselín HUMAC® Agro – pilotné preverenie priameho a reziduálneho účinku, vrátane pôdnych vlastností, v podmienkach realizátorskej praxe

Ex-situ preverenie imobilizačného účinku diferencovane aktivovaných humínových kyselín na hlavné kongenéry PCB látok

K prioritám rozvinutej spoločnosti (Slovensko/EÚ) patrí rozvoj tzv. multifunkčného poľnohospodárstva, z agroekologického hľadiska takého, ktoré nielen produkuje, ale podieľa sa aj na ochrane životného prostredia a udržiavaní prirodzeného charakteru krajiny.…

ViacEx-situ preverenie imobilizačného účinku diferencovane aktivovaných humínových kyselín na hlavné kongenéry PCB látok

Vplyv melioratívnej dávky pôdneho kondicionéra na báze humínových kyselín HUMAC® Agro na úrodu fytomasy, ligno-celulózovú kvalitu a energetickú hodnotu prosa prútnatého Panicum virgatum L.

Úrodový potenciál prosa obyčajného bol overený testovaním siedmich kultivarov v malom experimente uskutočnenom v rokoch 2018 až 2022 na fluvisole glejovej v stredoeurópskych podmienkach. Pri pestovaní prosa je možné dosiahnuť…

ViacVplyv melioratívnej dávky pôdneho kondicionéra na báze humínových kyselín HUMAC® Agro na úrodu fytomasy, ligno-celulózovú kvalitu a energetickú hodnotu prosa prútnatého Panicum virgatum L.

Použitie humínových kyselín do pôdy sa pri pestovaní jahody záhradnej Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier osvedčuje.

Na jar roku 2018 sa spustený riadený experiment na vyhodnotenie jahodových polí obohatených preparátom HUMAC® Agro v porovnaní s jahodovými poľami bez tohto preparátu. Výsadba 2,5 ha jahôd v odrodách ALEGRO,…

ViacPoužitie humínových kyselín do pôdy sa pri pestovaní jahody záhradnej Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier osvedčuje.

Efekt pôdneho kondicionéra na báze humínových kyselín HUMAC® Agro na pôdu a úrodu i cukornatosť buliev repy cukrovej v kontexte vybraných indikátorov udržateľnosti poľnohospodárskej sústavy

Systémová analýza súčasného stavu poľnohospodárskych sústav Slovenska i Českej republiky, ako aj ich dlhodobého vývoja, nás vedú k hľadaniu dostupných alternatív regenerácie pôdnej úrodnosti. To bolo aj dôvodom zaradenia perspektívneho…

ViacEfekt pôdneho kondicionéra na báze humínových kyselín HUMAC® Agro na pôdu a úrodu i cukornatosť buliev repy cukrovej v kontexte vybraných indikátorov udržateľnosti poľnohospodárskej sústavy

Koniec

Viac článkov aktuálne nemáme