Ex-situ preverenie imobilizačného účinku diferencovane aktivovaných humínových kyselín na hlavné kongenéry PCB látok