Efekt pôdneho kondicionéra na báze humínových kyselín HUMAC® Agro na pôdu a úrodu i cukornatosť buliev repy cukrovej v kontexte vybraných indikátorov udržateľnosti poľnohospodárskej sústavy