Vplyv melioratívnej dávky pôdneho kondicionéra na báze humínových kyselín HUMAC® Agro na úrodu fytomasy, ligno-celulózovú kvalitu a energetickú hodnotu prosa prútnatého Panicum virgatum L.