Použitie humínových kyselín do pôdy sa pri pestovaní jahody záhradnej Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier osvedčuje.