Rozhovor s p. Vagaským (Agromix s.r.o., Sedliská) o účinku prípravku HUMAC Agro na jahodovú plantáž.